Χειρουργική Ογκολογία

Η χειρουργική ογκολογία είναι ο τομέας της φροντίδας του καρκίνου που εστιάζει στη χειρουργική επέμβαση για τη διάγνωση, τη σταδιοποίηση και τη θεραπεία της νόσου και τη διαχείριση ορισμένων συμπτωμάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο. Εντούτοις, οι χειρουργικοί ογκολόγοι εργάζονται με μια διεπιστημονική ομάδα ιατρών και κλινικών ιατρών για να συνδυάσουν τη χειρουργική επέμβαση με άλλες θεραπείες και διαδικασίες που απαιτούνται μέσω του ολοκληρωμένου σχεδίου του ασθενούς. Η φροντίδα των ασθενών περιλαμβάνει επίσης:

 • τη χρήση ανακουφιστικών επεμβάσεων για τον έλεγχο του πόνου
 • την αύξηση του επιπέδου άνεσης
 • τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Ο εξειδικευμένος χειρουργός στη χειρουργική ογκολογία Δρ. Περικλής Χρυσοχέρης αφιερώνει χρόνο για να συζητήσει με κάθε ασθενή τις επιλογές διάγνωσης και θεραπείας που έχει στη διάθεσή του, απαντώντας στις ερωτήσεις και τις ανησυχίες του.

Το αν ένας ασθενής είναι υποψήφιος για χειρουργική επέμβαση εξαρτάται από παράγοντες όπως:

 • ο τύπος
 • το μέγεθος
 • η θέση
 • ο βαθμός και
 • το στάδιο του όγκου

Επίσης, εξαρτάται από γενικούς παράγοντες υγείας όπως η ηλικία, η φυσική κατάσταση και τυχόν συνυπάρχουσες παθήσεις που μπορεί να έχει.

 

Χειρουργική ογκολογία: Ποιος είναι ο στόχος της;

 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να υποβληθεί σε χειρουργική ογκολογική επέμβαση. Η χειρουργική ογκολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

 • Διάγνωση καρκίνου (διαγνωστική χειρουργική επέμβαση ή βιοψία).
 • Αφαίρεση ενός όγκου ή τμήματος του καρκίνου (θεραπευτική ή χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης όγκου).
 • Προσδιορισμός της θέσης του καρκίνου, εάν έχει εξαπλωθεί και εάν επηρεάζει τις λειτουργίες άλλων οργάνων (σταδιοποίηση χειρουργικής επέμβασης).
 • Αφαίρεση του ιστού του σώματος που μπορεί να γίνει καρκινικός (προληπτική χειρουργική επέμβαση).
 • Αποκατάσταση της εμφάνισης ή της λειτουργίας του σώματος (επαναδομητική χειρουργική).
 • Ανακούφιση από παρενέργειες (ανακουφιστική χειρουργική).

 

Πώς διεκπεραιώνεται η επέμβαση για τον καρκίνο;

 

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι χειρουργικής επέμβασης καρκίνου: η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση και η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική.

 

Στην ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, ο χειρουργός ογκολόγος θα κάνει μια μεγάλη τομή, συνήθως για να αφαιρέσει ολόκληρο ή μέρος ενός όγκου, καθώς και ορισμένο από τον περιβάλλοντα υγιή ιστό.

 

Οι ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές μπορεί να περιλαμβάνουν:

Λαπαροσκόπηση: Ένας χειρουργός ογκολόγος θα κάνει μερικές μικρές τομές και θα εισάγει ένα λαπαροσκόπιο σε μια από τις τομές για να τραβήξει μια εσωτερική εικόνα, ενώ εισάγει χειρουργικά εργαλεία στις άλλες τομές για να αφαιρέσει κακοήθειες και περιβάλλοντα ιστό.

Χειρουργική με λέιζερ: Ο χειρουργός θα χρησιμοποιήσει μια στενή δέσμη φωτός υψηλής έντασης για να αφαιρέσει έναν όγκο.

Κρυοχειρουργική: Ο χειρουργός θα χρησιμοποιήσει υγρό άζωτο για να παγώσει και να σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα.

Ρομποτική χειρουργική: Αυτή η χειρουργική επέμβαση είναι παρόμοια με μια λαπαροσκοπική επέμβαση. Ωστόσο, αντί να χειρίζεται χειρουργικά εργαλεία με το χέρι, ο χειρουργός χρησιμοποιεί μια κονσόλα υπολογιστή για να χειριστεί τα ρομποτικά εργαλεία. Η ρομποτική χειρουργική προσφέρει πολύ καλύτερη οπτική  στο χειρουργικό πεδίο, καθώς και μεγαλύτερη ακρίβεια κινήσεων των χειρουργικών εργαλείων και άνεση στον χειρουργό που εκτελεί την επέμβαση.

Άλλες επεμβάσεις, όπως ενδοσκόπηση, εμβολισμός, μικρογραφική χειρουργική επέμβαση Mohs και πλευροσκόπηση, μπορούν να πραγματοποιηθούν από μη χειρουργούς, συμπεριλαμβανομένων δερματολόγων, ογκολόγων ακτινοβολίας και επεμβατικών πνευμονολόγων, ανάλογα με τη διαδικασία.

Οι μη χειρουργικές θεραπείες μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν από τη χειρουργική επέμβαση (νεοεπικουρική θεραπεία) ή μετά τη χειρουργική επέμβαση (επικουρική θεραπεία) για να βοηθήσουν στην πρόληψη της ανάπτυξης του καρκίνου, της μετάστασης ή της υποτροπής. Οι θεραπείες μπορεί να περιλαμβάνουν χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία.

Χειρουργική ογκολογία: Ποιες παρενέργειες μπορεί να προκύψουν;

Όπως και με τη γενική χειρουργική, μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές που προκύπτουν από τις χειρουργικές ογκολογικές επεμβάσεις.

Μερικές από τις κοινές παρενέργειες της χειρουργικής επέμβασης καρκίνου περιλαμβάνουν:

 • Μόλυνση
 • Πρήξιμο
 • Κόπωση
 • Πόνο
 • Λεμφοίδημα
 • Ναυτία

 

Σε κάθε περίπτωση, η εύρεση του κατάλληλου χειρουργού ογκολογίας για την ελαχιστοποίηση των παρενεργειών της επέμβασης είναι ο πρωταρχικός στόχος κάθε ασθενή. Επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο Γενικό Χειρουργό Περικλή Χρυσοχέρη, όπου σε συνεργασία με την ομάδα ογκολόγων που συνεργάζεται, θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας.