Βουβωνοκήλη

Η βουβωνοκήλη αποτελεί τη συχνότερη μορφή κήλης, η οποία εμφανίζεται σε ποσοστό 90% στους άντρες και 10% στις γυναίκες. Υπολογίζεται μάλιστα ότι ένας στους τρεις άντρες θα την εμφανίσει κάποια στιγμή της ζωής του. Παγκοσμίως, διενεργούνται περισσότερες από 20 εκατομμύρια επεμβάσεις ετησίως για την αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης.

βουβωνοκήλη

Τι είναι όμως η βουβωνοκήλη;

Η βουβωνοκήλη είναι μία μορφή κήλης του κοιλιακού τοιχώματος, η οποία εμφανίζεται στη βουβωνική χώρα, την περιοχή δηλαδή μεταξύ κορμού και μηρού. Δημιουργείται όταν περιεχόμενο της κοιλιακής κοιλότητας (λίπος ή τμήμα του εντέρου) προβάλλει από το κατώτερο κοιλιακό τοίχωμα μέσω ενός χάσματος.

Συνήθως εμφανίζεται μόνο στη μία βουβωνική χώρα (δεξιά ή αριστερή πλευρά) και ονομάζεται μονόπλευρη. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, εμφανίζεται ταυτόχρονα και στις δύο πλευρές και ονομάζεται αμφοτερόπλευρη. Μπορεί να διακριθεί σε λοξή και ευθεία, ανάλογα με τον τρόπο που προβάλλει το περιεχόμενο.

Ο Γενικός Χειρουργός Περικλής Χρυσοχέρης φέρει πιστοποίηση από το American Board of Surgery από το 2008, ενώ επαναπιστοποιήθηκε το 2019 έπειτα από σχετικές εξετάσεις. Έχει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος και μπορεί να σας προτείνει την κατάλληλη μέθοδο αντιμετώπισης, προσαρμοσμένη απόλυτα στις δικές σας ανάγκες.

 

βουβωνοκήλη

Ποιοι παράγοντες ευνοούν την εμφάνιση της βουβωνοκήλης;

Η βουβωνοκήλη δημιουργείται κατά κύριο λόγο εξαιτίας της αύξησης της πίεσης στην ενδοκοιλιακή χώρα. Πέραν από αυτό, ορισμένοι άνθρωποι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να την εμφανίσουν, λόγω γενετικής προδιάθεσης. Οι συνηθέστεροι παράγοντες εμφάνισης της βουβωνοκήλης, είναι:

 • οι βαριές χειρωνακτικές εργασίες
 • η άρση βάρους
 • το κάπνισμα
 • η έντονη άσκηση
 • η εγκυμοσύνη
 • ο χρόνιος παρατεταμένος βήχας
 • η χρόνια δυσκοιλιότητα
 • η παχυσαρκία
βουβωνοκήλη

Ποια συμπτώματα εμφανίζει η βουβωνοκήλη;

Σε αρχικό στάδιο, η βουβωνοκήλη δεν εμφανίζει καθόλου συμπτώματα ή έχει ως μοναδικό σύμπτωμα τη διόγκωση της περιοχής. Η διόγκωση αυτή μπορεί να γίνεται πιο ορατή σε συγκεκριμένες στάσεις, όπως σε όρθια θέση. Όταν ξεκινήσει να εμφανίζει συμπτώματα, τα πιο χαρακτηριστικά είναι η διόγκωση της βουβωνικής χώρας, καθώς και πόνος ή ενοχλήσεις στο σημείο. Όσο προχωράει η νόσος, η βουβωνοκήλη χαρακτηρίζεται ως «μη ανατάξιμη», δηλαδή δεν είναι εφικτή η επαναφορά του περιεχομένου στην αρχική του θέση. Εάν η βουβωνοκήλη μείνει χωρίς θεραπεία, το επόμενο στάδιό της είναι η περίσφιξη. Η κατάσταση αυτή είναι άκρως επείγουσα και απαιτεί την άμεση προσκόμιση του ασθενούς στο χειρουργείο. Τα συμπτώματα που συνοδεύουν την περισφιγμένη βουβωνοκήλη είναι ο έντονος πόνος, ο εμετός και ο ειλεός.

βουβωνοκήλη

Όπως αναφέρθηκε, στα αρχικά στάδια της βουβωνοκήλης τα συμπτώματα είναι ήπια έως μηδαμινά. Όμως, αυτό δε θα πρέπει να αποτρέπει τον ασθενή από το να αναζητά θεραπεία. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό η βουβωνοκήλη να αντιμετωπίζεται στα αρχικά της στάδια, προκειμένου να αποφεύγονται μελλοντικές δυσάρεστες καταστάσεις και επιπλοκές. Καθώς η περισφιγμένη βουβωνοκήλη είναι απειλητική για την ανθρώπινη ζωή, θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται θεραπεία όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

βουβωνοκήλη

Η θεραπεία για τη βουβωνοκήλη

Η βουβωνοκήλη, όπως και κάθε άλλη μορφή κήλης, δεν επιδέχεται θεραπεία χωρίς χειρουργείο, καθώς μόνο έτσι αποκαθίσταται πλήρως η περιοχή. Ο ασθενής, έπειτα από ένα χρονικό διάστημα που θα ορίσει ο Χειρουργός, μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Η πλέον σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης της βουβωνοκήλης, είναι η Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση (TEP). Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται λαπαροσκοπικά, μέσω δηλαδή τριών πολύ μικρών τομών στο κοιλιακό τοίχωμα. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο Χειρουργός συγκλείνει το κενό του κοιλιακού τοιχώματος με ένα ειδικό συνθετικό πλέγμα, που είναι φιλικό προς τον οργανισμό.

Παρακάτω στην 1η εικόνα βλέπετε την διαφορά του μεγέθους της τομής στην ανοικτή και την λαπαροσκοπική μέθοδο (οι κουκίδες μέσα και κάτω από τον ομφαλό).

βουβωνοκήλη

Στα πλεονεκτήματα της Λαπαροσκοπικής Αποκατάστασης, συμπεριλαμβάνονται:

 • ο ταχύτερος χρόνος ανάρρωσης
 • ο λιγότερος διεγχειρητικός και μετεγχειρητικός πόνος
 • η μείωση επιπλοκών
 • η γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα
 • το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ανησυχητικά συμπτώματα, επικοινωνήστε άμεσα με το Γενικό Χειρουργό Περικλή Χρυσοχέρη για την έγκαιρη αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης χωρίς κίνδυνο επιπλοκών.

master surgeon  

Κήλες

Inguinal Hernia

https://www.youtube.com/watch?v=R6pwlIVQPVA

 

Laparoscopic Inguinal Hernia Repair

https://www.youtube.com/watch?v=bVuOMua60NU

Δημιουργείται όταν περιεχόμενο της κοιλιακής χώρας, πχ λίπος ή τμήμα του εντέρου προβάλλει από το κατώτερο κοιλιακό τοίχωμα μέσω του βουβωνικού πόρου.

Οι αιτίες είναι οι εξής:

 • Γενετική προδιάθεση
 • Αυξημένη πίεση στην ενδοκοιλιακή χώρα
 • Άρση βάρους
 • Κάπνισμα
 • Εγκυμοσύνη
 • Έντονη άσκηση
 • Παρατεταμένος βήχας
 • Παχυσαρκία
 • Χρόνια δυσκοιλιότητα

Τα πιο συνήθη συμπτώματα είναι η διόγκωση της βουβωνικής περιοχής, ο πόνος και οι ενοχλήσεις. Εάν, δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, τότε το επόμενο στάδιο είναι η περίσφιξη όπου θεωρείται επείγουσα και ο ασθενής εμφανίζει ναυτία, έντονο πόνο και ειλεό.

 

Η βουβωνοκήλη, οπως και κάθε άλλη μορφή κήλης, δεν επιδέχεται θεραπεία χωρίς χειρουργείο, καθώς μόνο έτσι αποκαθίσταται πλήρως η περιοχή. Η πιό σύγχρονη μέθοδος είναι η Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση με χρήση πλέγματος (TEP).

 • Ταχύτερος χρόνος ανάρρωσης
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα
 • Μείωση επιπλοκών
 • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος