Ρομποτική Κολεκτομή

Τι είναι η ρομποτική κολεκτομή;

Η ρομποτική κολεκτομή έρχεται να αντικαταστήσει τη συμβατική μέθοδο της κολεκτομής. Πρόκειται στην ουσία για την επέμβαση της κολεκτομής κατά την οποία αφαιρείται τμήμα ή και ολόκληρο το παχύ έντερο, αλλά με τη χρήση πιο εξειδικευμένων εργαλείων. Είναι η πλέον εξελιγμένη μέθοδος για την αντιμετώπιση παθήσεων του εντέρου και ανήκει στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Έτσι, ο ασθενής χειρουργείται με μεγαλύτερη ακρίβεια και η μετεγχειρητική του αποκατάσταση είναι γρηγορότερη.

Η ρομποτική κολεκτομή μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις καλοήθειας, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις εκκολπωματίτιδας, αλλά και κακοήθειας(π.χ. καρκίνος παχέος εντέρου). Σε χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν κακοήθεια, πραγματοποιείται και λεμφαδικός καθαρισμός.

 

Διαδικασία επέμβασης

Η ρομποτική κολεκτομή διενεργείται με τον χειρουργό να μην βρίσκεται πάνω από τον ασθενή, όπως συμβαίνει παραδοσιακά. Ο χειρουργός κάθεται σε μια κονσόλα και χειρουργεί με τη χρήση ειδικών τηλεχειριστηρίων. Τα τηλεχειριστήρια αυτά κάνουν τους ρομποτικούς βραχίονες του συστήματος να κινηθούν με ακρίβεια όπως τα χέρια του χειρουργού.

Για την επέμβαση πραγματοποιούνται 4-5 τομές, οι οποίες δεν έχουν μέγεθος  7 με 10 χιλιοστά. Ο χειρουργός βλέπει μέσα από μια κάμερα υψηλής ευκρίνειας το μέρος που χειρουργείται μεγεθυμένο έως 10 φορές και αυτό του δίνει πρόσβαση σε αρκετά δυσπρόσιτα σημεία. Μόλις το πάσχον σημείο του εντέρου αφαιρεθεί, η διενέργεια των αναστομώσεων για την αποκατάσταση της συνέχειας του εντέρου, μπορεί να γίνει με εξαιρετική λεπτομέρεια από τον χειρουργό.

Ρομποτική κολεκτομή και τεχνολογία Firefly

Οι αναστομώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με μεγαλύτερη επιτυχία με τη χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας «Firefly» που είναι ενσωματωμένη στη ρομποτική  πλατφόρμα Da Vinci. Όταν ενεργοποιηθεί, χορηγείται στον ασθενή μια ουσία ακίνδυνη που ονομάζεται Πράσινο της Ινδοκυανίνης (IndoCyanine Green – ICG). Με αυτόν τον τρόπο οπτικοποιούνται με ακρίβεια τα σημεία αιμάτωσης του παχέος εντέρου και των ιστών του. Έτσι, δίνονται στο χειρουργό σημαντικές πληροφορίες για το σωστό σημείο διατομής και επανασύνδεσης του υγιούς εντέρου.

 

Γιατί η ρομποτική κολεκτομή υπερτερεί σε σχέση με άλλες μεθόδους;

Η ρομποτική κολεκτομή αποτελεί την εξέλιξη της λαπαροσκοπικής κολεκτομής. Είναι μια ενδοσκοπική μέθοδος που όπως και η λαπαροσκοπική δεν απαιτεί μεγάλη τομή. Είναι ουσιαστικά μια πιο εξελιγμένη λαπαροσκόπηση. Σκοπός είναι να αντικαταστήσει με επιτυχία την παραδοσιακή ανοιχτή μέθοδο. Η παραδοσιακή κολεκτομή επρόκειτο για μια χειρουργική επέμβαση κατά την οποία ο χειρουργός έπρεπε να κάνει μεγάλες τομές στην κοιλιακή χώρα του ασθενούς για να μπορεί να έχει πλήρη πρόσβαση στην κοιλιακή χώρα για να γίνει κινητοποίηση του εντέρου – κολεκτομή και λεμφαδενικός καθαρισμός. Οι μεγάλες τομές έχουν ως αποτέλεσμα τη δύσκολη και επώδυνη μετεγχειρητική αποκατάσταση του ασθενούς.

Συμπερασματική, η ρομποτική κολεκτομή εγκαινιάζει μια νέα περίοδο ανώδυνης και αναίμακτης χειρουργικής για την παθολογία του εντέρου.

 

Ο Γενικός Χειρουργός Περικλής Χρυσοχέρης, με εμπειρία πολλών περιστατικών, φέρει εξειδικεύσεις και πιστοποιημένη εκπαίδευση από διεθνείς οργανισμούς όπως το SAGES στη Λαπαροσκοπική-Ρομποτική Χειρουργική.

 

Ομιλίες του Δρ. Χρυσοχέρη σχετικά με τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου και την Κολεκτομή: