Μετεγχειρητική κήλη

Η μετεγχειρητική κήλη μπορεί να εμφανιστεί μετά από οποιαδήποτε κοιλιακή χειρουργική επέμβαση, όπου διεκπεραιώνεται τομή του κοιλιακού τοιχώματος. Μετεγχειρητικές κήλες έχουν επίσης αναφερθεί μετά από τραυματισμούς του κοιλιακού τοιχώματος. Οι συγκεκριμένες κήλες αναπτύσσονται λόγω της αδυναμίας του κοιλιακού τοιχώματος να επουλωθεί με το σωστό τρόπο. Παρά τις προόδους στις τεχνικές για τη σύγκλειση του κοιλιακού τοιχώματος, το ποσοστό κήλης τομής μετά από λαπαροτομία κυμαίνεται από 15% έως 20%. Οι λόγοι για την αποτυχία να επουλωθεί σωστά η τομή περιλαμβάνουν:

 • παράγοντες που σχετίζονται με ασθενείς
 • παράγοντες που σχετίζονται με την ασθένεια
 • τεχνικούς παράγοντες

 

Μετεγχειρητική Κήλη: Παράγοντες εμφάνισης

 

Παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή που επηρεάζουν τη σωστή επούλωση του τραύματος και επηρεάζουν τη δύναμη του νέου ιστού για τη στήριξη του κοιλιακού τοιχώματος αυξάνουν τη συχνότητα εμφάνισης κήλης τομής. Κάποιοι τέτοιοι παράγοντες είναι οι εξής:

 • Συστηματικές χρόνιες ασθένειες όπως η νεφρική ανεπάρκεια
 • Παχυσαρκία
 • Κάπνισμα
 • Συνθήκες υποσιτισμού
 • Μακροχρόνια λήψη φαρμάκων όπως τα στεροειδή και τα ανοσοκατασταλτικά.

 

Παράγοντες που σχετίζονται με τη νόσο, συμπεριλαμβανομένου:

 • του σημείου τομής
 • του χρόνου και
 • του επείγοντος της επέμβασης

Oι επιπλοκές και η υποκείμενη νόσος παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση κήλης τομής.

Επίσης, με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης μετεγχειρητικής κήλης σχετίζονται:

 • Επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις
 • Τομές μέσης γραμμής
 • Λοιμώξεις
 • Οξείες χειρουργικές επεμβάσεις κοιλίας
 • Μόλυνση του τραύματος: ειδικότερα, είναι ένας συχνά συνδεδεμένος παράγοντας κινδύνου με τη μετεγχειρητική κήλη.

 

Οι τεχνικοί παράγοντες σχετίζονται με τη χειρουργική τεχνική ή τα υλικά ραμμάτων που χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο.

Η κακή χειρουργική τεχνική μπορεί να οδηγήσει σε οξεία διάσπαση του τραύματος ή καθυστερημένη επούλωση με τη μορφή μετεγχειρητικής κήλης. Όταν τα άκρα της περιτονίας δεν προσεγγίζονται κατάλληλα από πλευρά σε πλευρά με τη χρήση της κατάλληλης αντοχής και μήκους του υλικού ραφής, είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί κήλη τομής. Αν και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ιδανικές μεθόδους κλεισίματος για την πρόληψη των κηλών τομής και έχουν δημοσιευθεί πρόσφατες οδηγίες, οι χειρουργοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συχνά μετεγχειρητικές κήλες.

 

Μετεγχειρητική κήλη: Ποιες είναι οι διαθέσιμες θεραπείες;

 

Οι στρατηγικές θεραπείας για μια κήλη τομής περιλαμβάνουν:

 • χειρουργική αποκατάσταση ή
 • συντηρητική μη χειρουργική θεραπεία

Η απόφαση για επιλογή μεταξύ των δύο επιλογών εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες όπως τα συμπτώματα, το μέγεθος της κήλης, οι επιπλοκές και η προτίμηση των ασθενών. Μικρές και ασυμπτωματικές κήλες μπορούν να παρατηρηθούν με ασφάλεια με χαμηλό κίνδυνο επιπλοκών, εκτός εάν αντενδείκνυται. Μεγάλες ή συμπτωματικές κήλες πρέπει να αποκαθίστανται χειρουργικά για να αποφευχθούν επιπλοκές, να ανακουφιστούν τα συμπτώματα και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής.

Συνήθως στις περιπτώσεις μετεγχειρητικής κήλης υπάρχει σημαντική απώλεια μυϊκού τοιχώματος, επομένως το κοιλιακό τοίχωμα έχει εκφυλιστεί σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται δραστικά η καθημερινότητα του ασθενή.

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αρκεί η συγκόλληση του κηλικού στομίου με πλέγμα. Χρειάζεται αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας του μυϊκού τοιχώματος. Προσεκτικά σχεδιασμένη επανορθωτική χειρουργική του κοιλιακού τοιχώματος, που συνδυάζει διάφορες τεχνικές είτε λαπαροσκοπικής είτε επανορθωτικής χειρουργικής, είναι απαραίτητη για να έχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα. Βασικό σε αυτόν τον στόχο είναι να αποκαταστήσει ο χειρουργός το εκφυλισμένο μέρος του μυϊκού τοιχώματος. Αυτό επιτυγχάνεται ενώνοντας την περιτονία από τα άκρα της κήλης. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε εξειδικευμένες τεχνικές όπως ο διαχωρισμός των μερών (component separation), και Transversus abdominis release (TAR) .

 

 

Μέθοδος TAR

Η μέθοδος TAR αποτελεί μία επανάσταση στον τομέα της χειρουργικής κηλών, η οποία προσφέρει τα χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής και τα χαμηλότερα ποσοστά νοσηρότητας στις σύνθετες κήλες. Ο Δρ. Χρυσοχέρης έχει εκπαιδευτεί αρτίως και εκτενώς στην συγκεκριμένη επέμβαση κήλης και έχει δώσει πολλές ομιλίες σε διεθνή συνέδρια για την αποκατάσταση της.

Η εκπόνηση επέμβασης μετεγχειρητικής κήλης αποτελεί μία περίπλοκη διαδικασία την οποία μπορούν να εκπονήσουν μόνο πλήρως εξειδικευμένοι γενικοί χειρουργοί. Ο Δρ. Περικλής Χρυσοχέρης αποτελεί τον πλέον κατάλληλο χειρουργό για την διεκπεραίωση επέμβασης μετεγχειρητικής κήλης, καθώς έχει εκπονήσει πληθώρα επεμβάσεων κήλης ενώ κατά την διάρκεια της μετεκπαίδευσής του στο Harvard συμπεριλήφθηκε στον οδηγό “Top Surgeons of America”.

master surgeon