Κόστος Επεμβάσεων

Οι επεμβάσεις έχουν κόστος  ανάλογα με την βαρύτητα αυτής, αναλυτικότερα το κόστος μιας επέμβασης υπολογίζεται σύμφωνα με:

 • Το είδος της επέμβασης
 • Την διάρκεια της νοσηλείας
 • Την τυχόν χρήση ειδικών υλικών (π.χ χρήση λαπαροσκοπικών ή ρομποτικών εργαλείων, χρήση πλέγματος για κήλη κτλ)
 • Τα έξοδα της εκάστοτε κλινικής
 • Την ασφαλιστική κάλυψη του ασθενούς (Δημόσιο Ταμείο ΕΟΠΥΥ,ΟΓΑ, Ιδιωτική ασφάλεια)

Το κόστος μιας επέμβασης περιλαμβάνει τα έξοδα της κλινικής και τις αμοιβές χειρουργού, συνεργατών και αναισθησιολόγου.

Όταν υπάρχει δημόσια ασφαλιστική κάλυψη (ΕΟΠΥΥ,  κλπ.):

Ο ΕΟΠΥΥ συμμετέχει στην διαδικασία της νοσηλείας του ασθενούς με την χρήση των ειδικών πακέτων νοσηλείας, ελαχιστοποιώντας το κόστος επέμβασης και νοσηλείας:

α) στην περίπτωση που ο ασθενής έχει μόνο δημόσιο ταμείο

β) στην περίπτωση που υπάρχει ιδιωτική ασφάλεια αλλά υπάρχει κάποιο ποσοστό συμμετοχής από τον ασθενή.

Συνεργασία με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες

Το κόστος επέμβασης καλύπτεται από την ιδιωτική ασφάλεια, ανάλογα με τους όρους ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Οι κλινικές που χειρουργεί ο ιατρός έχουν σύμβαση με όλες τις ιδιωτικές  ασφαλιστικές εταιρείες, με αποτέλεσμα  η κάλυψη κόστους της επέμβασης να γίνεται άμεσα χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον ασθενή.

Οι επεμβάσεις έχουν κόστος  ανάλογα με την βαρύτητα αυτής, αναλυτικότερα το κόστος μιας επέμβασης υπολογίζεται σύμφωνα με:

 • Το είδος της επέμβασης
 • Την διάρκεια της νοσηλείας
 • Την τυχόν χρήση ειδικών υλικών (π.χ χρήση λαπαροσκοπικών ή ρομποτικών εργαλείων, χρήση πλέγματος για κήλη κτλ)
 • Τα έξοδα της εκάστοτε κλινικής
 • Την ασφαλιστική κάλυψη του ασθενούς (Δημόσιο Ταμείο ΕΟΠΥΥ,ΟΓΑ, Ιδιωτική ασφάλεια)

Το κόστος μιας επέμβασης περιλαμβάνει τα έξοδα της κλινικής και τις αμοιβές χειρουργού, συνεργατών και αναισθησιολόγου.

Όταν υπάρχει δημόσια ασφαλιστική κάλυψη (ΕΟΠΥΥ,  κλπ.):

Ο ΕΟΠΥΥ συμμετέχει στην διαδικασία της νοσηλείας του ασθενούς με την χρήση των ειδικών πακέτων νοσηλείας, ελαχιστοποιώντας το κόστος επέμβασης και νοσηλείας:

α) στην περίπτωση που ο ασθενής έχει μόνο δημόσιο ταμείο

β) στην περίπτωση που υπάρχει ιδιωτική ασφάλεια αλλά υπάρχει κάποιο ποσοστό συμμετοχής από τον ασθενή.

Συνεργασία με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες

Το κόστος επέμβασης καλύπτεται από την ιδιωτική ασφάλεια, ανάλογα με τους όρους ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Οι κλινικές που χειρουργεί ο ιατρός έχουν σύμβαση με όλες τις ιδιωτικές  ασφαλιστικές εταιρείες, με αποτέλεσμα  η κάλυψη κόστους της επέμβασης να γίνεται άμεσα χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον ασθενή.

Οι επεμβάσεις έχουν κόστος  ανάλογα με την βαρύτητα αυτής, αναλυτικότερα το κόστος μιας επέμβασης υπολογίζεται σύμφωνα με:

 • Το είδος της επέμβασης
 • Την διάρκεια της νοσηλείας
 • Την τυχόν χρήση ειδικών υλικών (π.χ χρήση λαπαροσκοπικών ή ρομποτικών εργαλείων, χρήση πλέγματος για κήλη κτλ)
 • Τα έξοδα της εκάστοτε κλινικής
 • Την ασφαλιστική κάλυψη του ασθενούς (Δημόσιο Ταμείο ΕΟΠΥΥ,ΟΓΑ, Ιδιωτική ασφάλεια)

Το κόστος μιας επέμβασης περιλαμβάνει τα έξοδα της κλινικής και τις αμοιβές χειρουργού, συνεργατών και αναισθησιολόγου.

Όταν υπάρχει δημόσια ασφαλιστική κάλυψη (ΕΟΠΥΥ,  κλπ.):

Ο ΕΟΠΥΥ συμμετέχει στην διαδικασία της νοσηλείας του ασθενούς με την χρήση των ειδικών πακέτων νοσηλείας, ελαχιστοποιώντας το κόστος επέμβασης και νοσηλείας:

α) στην περίπτωση που ο ασθενής έχει μόνο δημόσιο ταμείο

β) στην περίπτωση που υπάρχει ιδιωτική ασφάλεια αλλά υπάρχει κάποιο ποσοστό συμμετοχής από τον ασθενή.

Συνεργασία με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες

Το κόστος επέμβασης καλύπτεται από την ιδιωτική ασφάλεια, ανάλογα με τους όρους ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Οι κλινικές που χειρουργεί ο ιατρός έχουν σύμβαση με όλες τις ιδιωτικές  ασφαλιστικές εταιρείες, με αποτέλεσμα  η κάλυψη κόστους της επέμβασης να γίνεται άμεσα χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον ασθενή.

Οι επεμβάσεις έχουν κόστος  ανάλογα με την βαρύτητα αυτής, αναλυτικότερα το κόστος μιας επέμβασης υπολογίζεται σύμφωνα με:

 • Το είδος της επέμβασης
 • Την διάρκεια της νοσηλείας
 • Την τυχόν χρήση ειδικών υλικών (π.χ χρήση λαπαροσκοπικών ή ρομποτικών εργαλείων, χρήση πλέγματος για κήλη κτλ)
 • Τα έξοδα της εκάστοτε κλινικής
 • Την ασφαλιστική κάλυψη του ασθενούς (Δημόσιο Ταμείο ΕΟΠΥΥ,ΟΓΑ, Ιδιωτική ασφάλεια)

Το κόστος μιας επέμβασης περιλαμβάνει τα έξοδα της κλινικής και τις αμοιβές χειρουργού, συνεργατών και αναισθησιολόγου.

Όταν υπάρχει δημόσια ασφαλιστική κάλυψη (ΕΟΠΥΥ,  κλπ.):

Ο ΕΟΠΥΥ συμμετέχει στην διαδικασία της νοσηλείας του ασθενούς με την χρήση των ειδικών πακέτων νοσηλείας, ελαχιστοποιώντας το κόστος επέμβασης και νοσηλείας:

α) στην περίπτωση που ο ασθενής έχει μόνο δημόσιο ταμείο

β) στην περίπτωση που υπάρχει ιδιωτική ασφάλεια αλλά υπάρχει κάποιο ποσοστό συμμετοχής από τον ασθενή.

Συνεργασία με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες

Το κόστος επέμβασης καλύπτεται από την ιδιωτική ασφάλεια, ανάλογα με τους όρους ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Οι κλινικές που χειρουργεί ο ιατρός έχουν σύμβαση με όλες τις ιδιωτικές  ασφαλιστικές εταιρείες, με αποτέλεσμα  η κάλυψη κόστους της επέμβασης να γίνεται άμεσα χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον ασθενή.

Ο ιατρός χειρουργεί:


 • Στο Νοσοκομείο Υγεία στο Μαρούσι
 • Στο Νοσοκομείο Μητέρα στο Μαρούσι

Το Νοσοκομείιο Υγεία και Μητέρα συνεργάζεται άμεσα με τον ΕΟΠΥΥ και άλλα δημόσια Ταμεία και τις περισσότερες Ασφαλιστικές Εταιρίες.

AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

 • ΕΟΠΥΥ
 • ΤΥΠΕΤ (Αφορά παιδιά έως 14 ετών)
 • ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

 • ALLIANZ
 • AXA
 • AXA PPP
 • BUPA
 • DEMCO
 • EFG EUROLIFE
 • GENERALI LIFE
 • GROUPAMA
 • ING
 • INTERALBANIAN
 • INTERAMERICAN
 • VAN BREDA
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ
 • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
 • ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ

Τρόποι Πληρωμής


Η πληρωμή της επέμβασης αφορά την εξόφληση της κλινικής και της χειρουργικής ομάδος.

Η εξόφληση της κλινικής γίνεται είτε με μετρητά, είτε με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή   όταν υπάρχει ιδιωτική ασφάλεια με επιταγή μεταχρονολογημένη είτε με συναλλαγματική, με στόχο να πληρωθεί η κλινική μετά την εκταμίευση των χρημάτων από την ασφαλιστική εταιρεία.

Αν η κλινική είναι συμβεβλημένη με την ασφαλιστική εταιρεία, τότε η εξόφληση γίνεται μέσω λογιστηρίου και ο ασθενής δεν συμμετέχει καθόλου στην διαδικασία πληρωμής.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινήσεις σχετικά με το κόστος μιας επέμβασης, επικοινωνήστε μαζί μας.