Ενδαγγειακοί Kαθετήρες – Port

Τοποθέτηση ενδαγγειακών καθετήρων

Μετά από ογκολογικές χειρουργικές επεμβάσεις πολύ συχνά είναι απαραίτητη η χορήγηση ενδοφλέβιας χημειοθεραπείας.

Ενδαγγειακοί Kαθετήρες

Για την ευκολότερη και χωρίς νοσηρότητα χορήγηση αυτών των φαρμάκων είναι πολύ βοηθητική για τον ασθενή η τοποθέτηση καθετήρα σε κεντρική φλέβα και η σύνδεση του καθετήρα αυτού με υποδόρια συσκευή (port) το οποίο τοποθετείται πάνω από το στήθος και κάτω από την κλείδα και σε θέση κάτω από το δέρμα έτσι ώστε να μην φαίνεται.

Ενδαγγειακοί Kαθετήρες

Ενδαγγειακοί Kαθετήρες

Η τοποθέτηση αυτών των καθετήρων γίνεται με τοπική αναισθησία και μέθη και δεν χρειάζεται νοσηλεία.