Κήλη Κοιλιακού Τοιχώματος

Η κήλη του κοιλιακού τοιχώματος είναι ένα σχετικά συχνό φαινόμενο κατά το οποίο ένα εσωτερικό όργανο προεξέχει από ένα εξασθενημένο τμήμα του κοιλιακού τοιχώματος. Αυτή η διόγκωση μπορεί να περιλαμβάνει ιστούς όπως το λίπος ή όργανα που βρίσκονται μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα.

Ομφαλοκήλες και Κοιλιοκήλες

Στην περίπτωση της ομφαλοκήλης το χάσμα (κηλικό στόμιο) υπάρχει κάτω ή γύρω από τον ομφαλό. Στις περισσότερες περιπτώσεις ομφαλοκήλης το χάσμα υπάρχει εκ γενετής (από αυτό το σημείο περνά ο ομφάλιος λώρος) και αργότερα μεγαλώνει. Στην περίπτωση της κοιλιοκήλης, το κηλικό στόμιο είναι στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, χωρίς να είναι απαραίτητα στην περιοχή του ομφαλού. Οι κήλες αυτές μπορεί να κάνουν περίσφιξη, και καλό είναι να χειρουργούνται πριν προκαλέσουν πρόβλημα. Η χρήση ή όχι πλέγματος εξαρτάται από το μέγεθος της κήλης. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές και για κήλες μεγέθους μεγαλύτερου των 2- 3εκ. προτιμούμε το χειρουργείο κήλης με χρήση πλέγματος. Η χρήση πλέγματος έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι μειώνει τα ποσοστά υποτροπής της κήλης.

Οι κοιλιοκήλες, επιδιορθώνονται, είτε με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους (λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά) είτε με την κλασσική ανοικτή, με πλαστική αποκατάσταση. Η επιλογή της τεχνικής εξαρτάται μεταξύ άλλων από:

  • το μέγεθος της κήλης
  • τη σωματοδομή του ασθενούς
  • την συνεκτίμηση άλλων παθολογικών παραγόντων του ασθενούς

Τι είναι οι επιγαστρικές κήλες;

Οι επιγαστρικές κήλες βρίσκονται επί της μέσης γραμμής και πάνω από τον ομφαλό. Συνήθως είναι μικρές και περιέχουν προπεριτοναϊκό λίπος. Είναι εξαιρετικά απίθανο οι κήλες αυτές να περιέχουν τμήμα εντέρου, ή να κάνουν περίσφιξη/ Νέκρωση.

Συνήθως συνυπάρχουν με διάσταση του ορθού κοιλιακού (χαλάρωση του κοιλιακού τοιχώματος). Απαντώνται συχνότερα σε γυναίκες οι οποίες έχουν περάσει πολλαπλές ή πολύδυμες κυήσεις ή σε παχύσαρκα άτομα.

Η ανοικτή πλαστική αποκατάσταση, ή η λαπαροσκοπική αποκατάσταση με πλέγμα είναι η μέθοδος εκλογής για αυτές τις μικρές επιγαστρικές κήλες. Με την λαπαροσκοπική μέθοδο αναμένεται συντομότερη ανάρρωση.

 

Τι είναι οι μετεγχειρητικές και μεγάλες κοιλιοκήλες;

Οι μετεγχειρητικές κήλες αυτές παρουσιάζονται στο σημείο όπου υπήρχε τομή λόγω παλαιότερου χειρουργείου ή παραμελημένες κοιλιοκήλες που ξεκίνησαν μικρές αλλά επειδή δεν αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως γίνονται μεγάλες με περιεχόμενο που δεν δύναται να αναταχθεί στην κοιλιά. Οι κήλες μετά από χειρουργείο είναι μια κατηγορία από μόνες τους και μπορούν να αποτελέσουν χρόνιο και πολύ δύσκολο πρόβλημα για τον ασθενή και τον χειρουργό.

Συνήθως στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει απώλεια μυϊκού τοιχώματος. Επιπλέον, το κοιλιακό τοίχωμα, εκτός από μεγάλο χάσμα (κήλη) έχει χάσει την λειτουργικότητα του. Ως αποτέλεσμα, ο ασθενής δυσκολεύεται να κάνει καθημερινές κινήσεις (π.χ. να σηκωθεί από το κρεβάτι ή από ένα κάθισμα). Επιπλέον, ενδέχεται και να αναπτύξει χρόνια προβλήματα με την μέση του.

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αρκεί το ‘μπάλωμα’ του κηλικού στομίου με πλέγμα. Χρειάζεται αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας του μυϊκού τοιχώματος. Προσεκτικά σχεδιασμένη επανορθωτική χειρουργική του κοιλιακού τοιχώματος, που συνδυάζει διάφορες τεχνικές είτε λαπαροσκοπικής είτε επανορθωτικής χειρουργικής, είναι απαραίτητη. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί ένα άριστο αποτέλεσμα. Βασικό σε αυτόν τον στόχο είναι να αποκαταστήσει ο χειρουργός την ΄συνέχεια΄του μυϊκού τοιχώματος, φέροντας/ενώνοντας την περιτονία από τα ‘χείλη’ της κήλης μαζί. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε εξειδικευμένες τεχνικές όπως ο διαχωρισμός των μερών (component separation), και Transversus abdominis release (TAR) .

Η ιδανική τοποθέτηση πλέγματος πίσω από τον ορθό κοιλιακό μυ και πίσω από την γραμμή συρραφή της κήλης.

Ποια είναι τα συνήθη συμπτώματα που παρουσιάζει μια κήλη κοιλιακού τοιχώματος;

Τα συμπτώματα συνήθως εξαρτώνται από την περιοχή που εμφανίζεται η κήλη κοιλιακού τοιχώματος. Ωστόσο, ο πόνος είναι ένα κοινό σύμπτωμα για όλους, μετά από έντονη άσκηση.

Στις παρακάτω εικόνες βλέπουμε αναπαράσταση της λαπαροσκοπικής τεχνικής.

Αφαίρεση του περιεχομένου της κήλης (επίπλουν και σε πολλές περιπτώσεις έλικες λεπτού εντέρου) στην πάνω εικόνα.

Επικάλυψη του κηλικού στομίου με πλέγμα από την εσωτερική πλευρά (inlay technique)στην κάτω εικόνα, και στερέωση με ειδικά κλιπς και σε μερικές περιπτώσεις και ραφές.

Τι είναι κήλη Spiegel;

Η κήλη Spiegel βρίσκεται στο πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα, στο πλάγιο όριο του ορθού κοιλιακού.

Κατά κανόνα παρουσιάζεται με ένα μη συγκεκριμένο πόνο και αίσθημα βάρους στην περιοχή. Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει καθαρό κηλικό στόμιο και σάκος, αλλά προβολή του περιτοναίου από ένα σημείο όπου το τοίχωμα παρουσιάζει αδυναμία/ χαλάρωση (κήλη πλάγιου κοιλιακού τοιχώματος). Οι κήλες αυτές μπορεί να είναι ιδιοπαθείς ή να προκαλούνται από τραυματισμό, αμβλύ ή οξύ.  Δεν προκαλείται περίσφιξη.

Η βέλτιστη μέθοδος αντιμετώπισης, είναι η λαπαροσκοπική ‘ενίσχυση’ του τοιχώματος στο σημείο αυτό με πλέγμα.

Κήλη και χαλάρωση του κοιλιακού τοιχώματος μετά την εγκυμοσύνη

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούμε στην περίπτωση της γυναίκας σε αναπαραγωγική ηλικία. Οι γυναίκες μετά από πολλαπλές εγκυμοσύνες ή πολύδυμες κυήσεις έχουν μεγάλο κίνδυνο δημιουργίας κήλης. Στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη εάν ο ασθενής σκοπεύει να κυοφορήσει. Σε αυτή την περίπτωση αποφεύγουμε το χειρουργείο , εκτός και αν η κήλη κάνει περίσφιξη, οπότε το χειρουργείο δεν μπορεί να περιμένει.

Σε αυτήν την κατηγορία ασθενών δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνθετικά-μη απορροφήσιμα πλέγματα.

 

Συνδυασμός κοιλιοκήλης και κοιλιοπλαστικής

Στις ασθενείς που έχουν αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να τεκνοποιήσουν ξανά, οι επιλογές είναι διαφορετικές. Εάν συνυπάρχουν κήλη και σημαντική χαλάρωση του τοιχώματος και περίσσεια δέρματος και λιπώδους ιστού στο  υποδόριο και εφόσον η ασθενής το επιθυμεί, η επιδιόρθωση του κηλικού χάσματος με ή χωρίς πλέγμα μπορεί να συνδυαστεί με τομή κοιλιοπλαστικής, που συνήθως ακολουθεί την ουλή της καισαρικής (αν υπάρχει), ώστε να διορθωθεί και η χαλάρωση.

Στην περίπτωση που έχουμε μόνο «χαλάρωση» του μυϊκού τοιχώματος (από διάσταση λευκής γραμμής), χωρίς περίσσεια δέρματος και λίπους , τότε μπορούμε αυτή να τη διορθώσουμε με λαπαροσκοπικές ή και ρομποτικές μεθόδους, χωρίς τομή και με άριστα αποτελέσματα!

Κήλη κοιλιακού τοιχώματος: Αποκατάσταση με μέθοδο TAR

Επανάσταση στην θεραπεία αυτών των σύνθετων κηλών έχει φέρει η μέθοδος TAR. Η μέθοδος αυτή προσφέρει τα χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής και τα χαμηλότερα ποσοστά νοσηρότητας στις σύνθετες κήλες. Σε αυτή την εγχείρηση κήλης έχει εκπαιδευτεί ο Δρ. Χρυσοχέρης εκτενώς και έχει δώσει πολλές ομιλίες σε διεθνή συνέδρια για την αποκατάσταση της κήλης.

Ανοικτή αποκατάσταση Κοιλιοκήλης με τοποθέτηση πλέγματος’  προπεριτοναικά

‘Ανοικτή αποκατάσταση Κοιλιοκήλης μετά από διαχωρισμό του έξω λοξού μυός και τοποθέτηση πλέγματος’ (ΟΝLAY )

Κήλη Spiegel, κήλη της ημισεληνοειδούς γραμμής. Κήλες του πλάγιου κοιλιακού τοιχώματος

Κήλη κοιλιακού τοιχώματος: Πόσο κοστίζει η λαπαροσκοπική μέθοδος για την αφαίρεσή της;

Η εγχείρηση της κήλης είναι εξατομικευμένη για τον κάθε ασθενή και λαμβάνονται υπόψη πολλές παράμετροι προτού καθοριστεί το ακριβές κόστος.

Κήλη κοιλιακού τοιχώματος: Ρομποτική αποκατάσταση

Τα τελευταία χρόνια, οι νέες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές δίνουν τη δυνατότητα στον χειρουργό να διεκπεραιώνει σύνθετες επεμβάσεις αποκατάστασης μεγάλων κοιλιοκηλών. Κατά τη διάρκεια αυτών, κλείνεται το χάσμα της κήλης σε συνδυασμό με τη χρήση πλέγματος.

Η ρομποτική τεχνολογία παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στη λύση ενδοκοιλιακών συμφύσεων. Ανάμεσα σε αυτά είναι η μείωση της πιθανότητας τραυματισμού ενδοκοιλιακών οργάνων και η μετατροπή της επέμβασης σε ανοικτή.

Δίνει επίσης μεγάλη ευχέρεια στην ενδοσκοπική παρασκευή και συρραφή του κοιλιακού τοιχώματος σε σύνθετες περιπτώσεις κήλης.

Μια τέτοια επέμβαση είναι ο διαχωρισμός στρωμάτων με διαίρεση του εγκάρσιου κοιλιακού μυός (Component Separation with Transversus Abdominis Release – TAR). Η τεχνική αυτή είναι επανορθωτική χειρουργική τεχνική η οποία μας επιτρέπει να “επιμηκύνουμε” το μυικό κοιλιακό τοίχωμα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε σύγκλειση του χάσματος της κήλης χωρίς τάση.

Με τη βοήθεια της ρομποτικής χειρουργικής πολλοί περιορισμοί της λαπαροσκόπησης υπερκαλύπτονται και είναι δυνατοί τέτοιοι λεπτοί χειρουργικοί χειρισμοί με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους.

Η ομάδα του κ.Χρυσοχέρη, στην Α’ Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ έχει πραγματοποιήσει την πρώτη στην Ελλάδα ρομποτική αποκατάσταση σύνθετης και περιπλεγμένης κοιλιοκήλης με τη χρήση της τεχνικής Component Separation with Transversus Abdominis Release – TAR) στις αρχές του 2019 και έκτοτε έχει εκτελέσει σειρά τέτοιων Ρομποτικών επανορθωτικών επεμβάσεων με απόλυτη επιτυχία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Γενικό Χειρούργο Δρ. Περικλή Χρυσοχέρη ο οποίος εξειδικεύεται στην Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική αντιμετώπιση κηλών.

Διαβάστε ένα σχετικό άρθρο του κ. Περικλή Σ. Χρυσοχέρη εδώ

master surgeon

Κήλες

Video

Συνέντευξη του κ.Χρυσοχέρη, για την σύγχρονη χειρουργική αποκατάσταση της κήλης.

Συνέντευξη του κ.Χρυσοχέρη, για όλες τις εξελίξεις στην χειρουργική αντιμετώπισης της κήλης

Τύπος

Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε το άρθρο.


27.11.20 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ