1ο Παγκόσμιο συνέδριο κήλης, Μιλάνο 2015. Πρώτη Ελληνική συμμετοχή του Δρ.Χρυσοχέρη στο πρωποριακό International Hernia Collaboration

Με την συμμετοχή του Δρ.Χρυσοχέρη ολοκληρώθηκε το πρώτο παγκόσμιο συνέδριοκήλης στο Μιλάνο της Ιταλίας στις 29/4/2015. Μεγάλα ονόματα της χειρουργικής της κήλης συγκεντρώθηκαν από όλο τον κόσμο στο Μιλάνο σε μια πρωτοφανή σε συμμετοχή εκδήλωση.

Ήταν το πρώτο συνέδριο κήλης με την ταυτόχρονη συμμετοχή της Πανευρωπαικής ΄Eνωσης κήλης, (European hernia association) και των αντιστοίχων ενώσεων της Αμερικής, της Ωκεανίας, της Ασίας- Ειρηνικού και της Παναφρικανικής- Μέσης Ανατολής.

Στα πλαίσια του συνεδρίου προβλήθηκε το 1ο διαδικτυακό forum (InternationalHernia Collaboration) ειδικών χειρουργών της κήλης από όλο τον κόσμο. Κοντά στους 1400 ειδικούς χειρουργούς από όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε αυτό το διαδραστικό facebook forum, όπου παραθέτουν σπάνια και δύσκολα περιστατικά και ανταλλάσουν απόψεις καθώς και συμβουλές.  Ο Δρ.Χρυσοχέρης ήταν ο πρώτος Έλληνας χειρουργός που έγινε μέλος αυτής της παγκόσμιας Elite ομάδας χειρουργών κήλης.  Αυτή η συνεργασία αποτελεί μια φοβερή εξέλιξη που δείχνει πως η τεχνολογία και το διαδίκτυο επηρεάζουν προς όφελος των ασθενών την εξέλιξη της χειρουργικής επιστήμης