Categories
Δημοσιεύσεις- Συνέδρια Ρομποτική Χειρουργική

Άρθρο του Δρ. Χρυσοχέρη για τη Ρομποτική Χειρουργική στο Περιοδικό του Νοσ. ΥΓΕΙΑ

Η ρομποτική χειρουργική είναι η πιο εξελιγμένη μορφή ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (Minimally invasive Surgery). Αποτελεί ένα πιο σύγχρονο είδος λαπαροσκοπικής επέμβασης.
Από τις ίδιες οπές, δηλαδή τομές στο δέρμα, πουβάζουμε τα τροκάρ (λαπαροσκοπικές κάνουλες από όπου περνάμε τα εργαλεία στο εσωτερικότου σώματος), εισάγουμε τα ρομποτικά εργαλεία τα οποία συνδέονται με τους βραχίονες του Ρομποτικού Συστήματος. Το ρομποτικό χειρουργικό σύστημα επιτρέπει στους χειρουργούς να εκτελούν πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις μέσω μικροσκοπικών τομών, χρησιμοποιώντας τη ρομποτική τεχνολογία. Τα χειρουργικά ρομπότ εκτελούν κινήσεις οι οποίες είναι πλήρως ελεγχόμενες και κατευθυνόμενες από τον χειρουργό που κάθεται στην κονσόλα του ρομπότ–υπολογιστή.
Οι κινήσεις του χειρουργού «φιλτράρονται» από το Ρομποτικό Σύστημα και αποδίδονται στους ιστούς του ασθενούς με μέγιστη ακρίβεια και λεπτομέρεια. Αυτό παρέχει στους χειρουργούς μεγαλύτερη ακρίβεια, ευελιξία και έλεγχο στις κινήσεις τους.

Πλεονεκτήματα της Ρομποτικής Χειρουργικής
Για τον ασθενή τα οφέλη της ρομποτικής χειρουργικής περιλαμβάνουν:


Μεγαλύτερη ακρίβεια στη χειρουργική επέμβαση
Συχνά ο χειρουργός χρειάζεται να εργάζεται κοντά σε ευαίσθητα όργανα, αγγεία και νεύρα. Ο στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι να διορθωθεί το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστούν οι πέριξ υγιείς δομές. Το μικρό μέγεθος και η ευελιξία των ρομποτικών εργαλείων καθιστά πιο εύκολη την επίτευξη αυτού του στόχου.
Μικρές τομές
Οι τομές μερικών χιλιοστών που απαιτούνται για τη διενέργεια μιας ρομποτικής επέμβασης έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικά μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο, μειωμένες πιθανότητες απώλειας αίματος και μόλυνσης του τραύματος.
Βραχεία Νοσηλεία – μικρά τραύματα και ταχύτερη αποκατάσταση και επιστροφή σε κανονικές
δραστηριότητες

Οι μικρότερες τομές σημαίνουν, επίσης, ότι η περίοδος αποκατάστασης και επαναφοράς στη φυσιολογική ζωή είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη ανοικτή επέμβαση.
Σε σύγκριση με τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις η πιθανότητα μετατροπής σε ανοικτή επέμβαση λόγω επιπλοκών (αιμορραγία, τραυματισμός οργάνου) είναι μικρότερη. Αυτό έχει καταγραφεί και στη βιβλιογραφία σε επεμβάσεις όπως η χαμηλή πρόσθια εκτομή για καρκίνο του ορθού.


Για τον χειρουργό τα οφέλη της ρομποτικής χειρουργικής περιλαμβάνουν:


Βελτιωμένο οπτικό πεδίο
Στην κονσόλα ο χειρουργός έχει καλύτερη εικόνα του χειρουργικού πεδίου. Η κάμερα υψηλής ευκρίνειας παρέχει μια μεγεθυμένη, λεπτομερή οπτική της πάσχουσας περιοχής. Ο χειρουργός μπορεί να δει πιο καθαρά τις μικροσκοπικές δομές, οδηγώντας σε πιο ακριβείς χειρισμούς.
Ενισχυμένη επιδεξιότητα
Ένα ανθρώπινο χέρι ή ένα λαπαροσκοπικό εργαλείο έχει περιορισμούς στην κίνησή του στο χειρουργικό πεδίο. Το ρομποτικό εργαλείο υπερβαίνει τις δυσκολίες στη σταθερότητα, στην επιδεξιότητα και στο εύρος κίνησης του ανθρώπινου χεριού και του άκαμπτου λαπαροσκοπικού
εργαλείου. Οι βραχίονες των ρομποτικών εργαλείων μπορούν να περιστραφούν κατά 360 μοίρες. Αυτό επιτρέπει στον χειρουργό να κάνει κινήσεις μεγάλης ακρίβειας σε πολύ μικρό χώρο με τρόπο που θα ήταν αδύνατος χωρίς το Ρομποτικό Σύστημα.
Πρόσβαση σε δυσπρόσιτες ανατομικές περιοχές
Η αυξημένη ευελιξία και ακρίβεια του ρομπότ επιτρέπει στον χειρουργό να έχει πρόσβαση σε περιοχές που είναι δύσκολο να φτάσει. Αυτό σημαίνει ότι οι χειρουργοί μπορούν ίσως να αντιμετωπίσουν περισσότερες καταστάσεις με τη ρομποτική χειρουργική.

Γενική Χειρουργική
Στη Γενική Χειρουργική η χρήση της Ρομποτικής
Χειρουργικής έχει καθιερωθεί διεθνώς σε επεμβάσεις που η διενέργειά τους λαπαροσκοπικά θα ήταν τεχνικά πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Η χρήση της Ρομποτικής μας επιτρέπει να διεκπεραιώνουμε επεμβάσεις με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους (χωρίς να μετατρέψουμε την επέμβαση σε ανοικτή) και με πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσματα ακόμα και σε σύγκριση με τις ανοικτές επεμβάσεις σε μερικές περιπτώσεις.
Παραδείγματα Ρομποτικών επεμβάσεων Γενικής
Χειρουργικής, οι οποίες πραγματοποιούνται και
στο ΥΓΕΙΑ είναι:

• Ρομποτικές χαμηλές πρόσθιες εκτομές για καρκίνο-όγκους στο μέσο και κατώτερο ορθό (αποφεύγοντας τη μόνιμη παρά φύσιν έδρα και προσφέροντας άριστο ογκολογικό παρασκεύασμα).
• Ρομποτικές κολεκτομές με πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό για κακοήθεις παθήσεις του παχέος
εντέρου.
• Ρομποτικές γαστρεκτομές με πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό γ ι α κακοήθεις παθήσει ς του
στομάχου.
• Ρομποτικές επινεφριδεκτομές.
• Ρομποτικές παγκρεατεκτομές-σπληνεκτομές.
• Ρομποτική αποκατάσταση μεγάλων μετεγχειρητικών κηλών με αποκατάσταση της ανατομίας του μυϊκού κοιλιακού τοιχώματος και εξωπεριτοναϊκή χρήση πλέγματος (Ρομποτική T.A.R, Ρομποτική
eTEP).
• Ρομποτική αποκατάσταση μεγάλων κηλών του διαφράγματος –παραοισοφαγικών και κατ΄ επολίσθησιν– και Ρομποτική αποκατάσταση υποτροπών των κηλών αυτών.
• Ρομποτική αποκατάσταση πρόπτωσης ορθού